Hoe wil jij Veads steunen?


U kunt Veads ondersteunen door spullen, goederen en diensten aan te bieden in een van onze locaties of door contact met ons op te nemen. We bespreken graag de mogelijkheden met u. Met uw medewerking kunnen wij onze doelen realiseren en activiteiten uitbreiden. Veads is een non-profit organisatie die kwetsbare doelgroepen motiveert en activeert.

 

Bedrijfscatering
Speciaal spreken we bedrijfscateraars aan om samen voedselverspilling tegen te gaan. Weggooien is eeuwige zonde, dat wil niemand. Zeker als je weet dat er mensen in de samenleving zijn, die in deze tijd soms dagen (minimaal)niet kunnen eten. Wat voorradig is wordt eerst verdeeld onder de kinderen. Dagelijks (warm)eten is een luxe. Er is geen totaal oplossing, maar... samen kunnen we wel het verschil maken. Neem contact met ons op, om voedselverspilling tegen te gaan. Er is meer mogelijk dan je denkt.

 

Stichting Voor elkaar aan de slag (Veads) heeft een ANBI status

RSIN fiscaal nummer: 8517.02.661  

 

Donatie natura - goederen, diensten, voedsel

Whats-app: 06-31509871

 

Email: info@veads.nl

 

Locatie: Geef me winkel - alleen op afspraak

Gevestigd in de noodopvang Oekraïense vluchtelingen
Hervensebaan 1's-Hertogenbosch

Email: geefmee073@gmail.com

 

Locatie: Kringloop Veads

Boschweg 55 

 

5481 EC Schijndel

 

Algemeen nummer: 073-851 26 71

Whats-app: 06-36020230

Email: voorelkaaraandeslag@gmail.com

 

Wilt u een financiële bijdrage doen? 

T.a.v.: Stichting Voor elkaar aan de slag

IBAN nr: NL12 RABO 0124 1366 56


Belastingvoordeel ANBI

Wilt u een periodieke gift doen aan stichting Voor elkaar aan de slag (Veads)?

Controleer of u aan deze voorwaarden voldoet, hier kunt u vinden of u een gift kunt aftrekken in uw inkomstenbelasting. Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Er moet eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Veads, dan heeft u belastingvoordeel. In een overeenkomst moet stichting Veads dit individuele RSIN 851702661 invullen. 

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan stichting Voor elkaar aan de slag (Veads). Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Veads. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.Klik hier voor overeenkomst periodieke gift in geld

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan stichting Voor elkaar aan de slag (Veads). Een gift in natura is bijvoorbeeld goederen, producten of diensten. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Veads. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Klik hier voor overeenkomst periodieke gift in natura

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar stichting Voor elkaar aan de slag (Veads) wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en mailt naar info@veads.nl geeft u toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Klik hier voor betalingsvolmacht periodieke gift in geld

Let op!

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en stichting Voor elkaar aan de slag. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleerd, kan deze om de schriftelijke overeenkomst vragen.

Bron: Belastindienst


Voorbeeld: U doet een gewone gift aan een culturele ANBI

Uw drempelinkomen is € 35.000. Uw drempel voor de berekening van uw aftrek is dan € 350 (1% van €35.000) en uw maximale aftrek is € 3.500 (10% van €35.000). Het totale bedrag aan gewone giften dat u geeft, is € 5.000.

1 van de giften die u doet, is een gift van € 200 aan een culturele ANBI. Deze gift mag u verhogen met 25%, dus € 50.

U berekent uw aftrek op de volgende manier:

Bedrag giften

€ 5.000

Bedrag verhoging = € 200 x 25%

+   € 50

Totaal bedrag giften

€ 5.050

Af: drempel

-  € 350

Subtotaal

€ 4.700

Maximaal aftrekbaar

€ 3.500

Bij: verhoging maximum aftrek

+   € 50

Totaal maximum aftrekbaar

€ 3.550

In dit voorbeeld hebt u dus een aftrek van € 3.550.

Voorbeeld: U doet een periodieke gift aan een culturele ANBI

U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van € 6.000 per jaar. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:

  • Berekenen verhoging: € 6.000 x 25% = € 1.500
  • Maximale verhoging: € 1.250
  • U hebt dan per jaar een aftrek van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250 .

Voorbeeld: U doet meerdere giften aan een culturele ANBI

U doet in 1 jaar een periodieke gift én een gewone gift aan een culturele ANBI.

 

Bedrag gift

Bedrag verhoging

Periodieke gift aan 
culturele ANBI

€ 4.000

 
Verhoging 25% van de 
periodieke gift van 
€ 4.000
 

€ 1.000

Gewone gift aan een 
culturele ANBI

€ 2.400

 

Verhoging gewone gift

 

€ 600

U zou volgens deze berekening een verhoging hebben van totaal € 1.600. Maar de maximale verhoging voor giften aan culturele instellingen is € 1.250. In totaal is uw aftrek voor deze giften dus (€ 4.000 + € 2.400 + € 1.250 verhoging) € 7.650.

Bron: Belasting dienst 


U kunt Veads ondersteunen door spullen, goederen en diensten aan te bieden in een van onze lokaties of door contact met ons op te nemen. We bespreken graag de mogelijkheden met u. Met uw medewerking kunnen wij onze doelen realiseren en activiteiten uitbreiden. Veads is een non-profit organisatie die kwetsbare doelgroepen motiveert en activeert.

 

Stichting Voor elkaar aan de slag (Veads) heeft een ANBI status

RSIN fiscaal nummer: 8517.02.661  

Locatie: Kringloop Veads

Boschweg 55 

5481 EC Schijndel

 

Locatie: Geef me winkel - alleen op afsrpaak

Gevestigd in de noodopvang Oekrainse vluchtelingen
Hervensebaan 1's-Hertogenbosch

 

Algemeen nummer: 073-851 26 71

Whats app: 06-36020230

Email: voorelkaaraandeslag@gmail.com

 

Wilt u een financiele bijdrage doen? 

T.a.v.: Stichting Voor elkaar aan de slag

IBAN nr: NL12 RABO 0124 1366 56