Sociale verhuizing

Wat verstaan we onder een sociale verhuizing?

Mensen die een klein budget, vele omstandigheden en geen beschikbaar netwerk hebben, kunnen een beroep doen voor een sociale verhuizing. 

 

Onze organisatie vraagt een indicatie van een wettelijk geregistreerde instantie of organisatie. Deze indicatie kan ook verstrekt worden door onze eigen organisatie stichting Veads (voor elkaar aan de slag).

Vooraf spreken we met u af:

- hoe de oude woonruimte achter gelaten moet worden 

- hoe we u kunnen ondersteunen in uw nieuwe woonruimte

- en wat u van onze sociale verhuizers verwacht.

 

Wat kunnen we doen?
Zo nodig wordt er een lampje of schilderij opgehangen, koppelen witgoed af en aan. Helpen mee in en uitpakken. Grote meubels op zijn plek zetten of installeren. Als dit alles binnen de afgesproken tijd past en vooraf ook is afgesproken.

 

Ook is het mogelijk extra uren te vragen, zodat we tijd hebben om u ook te helpen bij het schoonmaken van uw spullen en nieuw huis. We hebben gemerkt dat het niet altijd mogelijk is om thuishulp daar extra voor in te schakelen. We zijn in overleg met WMO om te kijken of dit vergoed kan worden.


Wat bieden we aan?

Twee werkdagen, tussen 10.00 en 16.00 (in goed overleg met verhuizers kan tijd aangepast worden) stellen wij 1 bus L2 x L2 beschikbaar met minimaal 2 personen.

 

Het zou ideaal zijn als de spullen al vooraf ingepakt zijn. We snappen dat dit niet altijd mogelijk is, dus als het nodig is, dit graag van tevoren aangeven. Het verhuizen is voornamelijk bedoeld voor het zwaardere werk.

 

Kosten vanaf € 350,- incl. BTW excl. km vergoeding € 0,50 p.km excl. stortkosten.

Vooraf worden kosten besproken en afspraken en verwachtingen vastgelegd. Er wordt ook ingeschat hoe lang er nodig is om over te verhuizen of indien gewenst in en uit te pakken. Mocht er onvoorzien meer dagen nodig zijn dan komt er € 250,- per dag bij. Het kan altijd tegenzitten, door onvoorziene omstandigheden. Zijn de sociale verhuizers eerder klaar is er geen recht op teruggaaf.

 

Alle extra kosten die gemaakt worden zijn voor rekening van de bewoner zelf. 

Daarin kun je denken aan:

  • Stortkosten

  • Extra aanhangwagen of grotere vrachtauto

  • Huren van een lift als er geen lift in het gebouw aanwezig is en er zware spullen van een trap af moeten worden getild.

  • Materialen die nodig zijn om te bevestigen of repareren.

  • Onvoorzien

  • Km. vergoeding €0,50 p.km


Wie zijn onze sociale verhuizers?
Onze verhuizers helpen mee uit sociale overweging of doen dit vanuit hun dagbesteding of re-integratie. Onze verhuizers maken tijdens het verhuizen een praatje met u en denken mee als er op die dag verhuis gerelateerde zaken tegen zitten. Het zijn (nog geen) professionele verhuizers, wel betrokken en betrouwbare impactmakers. 

 

Met deze dienst “sociale verhuizingen” bieden we de mogelijkheid op een baan aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. U helpt dus mee om nieuwe mogelijkheden en kansen te bieden voor een groep kwetsbare mensen in een prettige werk omgeving.

Meer info via WhatsApp: 06-36020230