Stichting Voor elkaar aan de slag (Veads) heeft een ANBI status

RSIN fiscaal nummer: 8517.02.661  

 

Locatie: Boel Bazaar 073 (verspreid door het pand stichting Veads)

Hintahmereinde 6

5211 PN 's-Hertogenbosch

 

Locatie: Kringloop Veads

Boschweg 55 

5481 EC Schijndel

 

Algemeen nummer: 073-851 26 71

Email: voorelkaaraandeslag@gmail.com

 

Wilt u een financiele bijdrage doen? 

 

T.a.v.: Stichting Voor elkaar aan de slag

IBAN nr: NL12 RABO 0124 1366 56

U kunt Veads ook ondersteunen door uw spullen, goederen en diensten aan te bieden in een van onze kringloop winkels.Belastingvoordeel

Drempel en maximum voor gewone giften

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI's

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.

Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

Voorbeeld: U doet een gewone gift aan een culturele ANBI

U doet verschillende giften. Uw drempelinkomen is € 35.000. Uw drempel voor de berekening van uw aftrek is dan € 350 (1% van €35.000) en uw maximale aftrek is € 3.500 (10% van €35.000). Het totale bedrag aan gewone giften dat u geeft, is € 5.000.

1 van de giften die u doet, is een gift van € 200 aan een culturele ANBI. Deze gift mag u verhogen met 25%, dus € 50.

U berekent uw aftrek op de volgende manier:

Bedrag giften

€ 5.000

Bedrag verhoging = € 200 x 25%

+   € 50

Totaal bedrag giften

€ 5.050

Af: drempel

-  € 350

Subtotaal

€ 4.700

Maximaal aftrekbaar

€ 3.500

Bij: verhoging maximum aftrek

+   € 50

Totaal maximum aftrekbaar

€ 3.550

In dit voorbeeld hebt u dus een aftrek van € 3.550.

Voorbeeld: U doet een periodieke gift aan een culturele ANBI

U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van € 6.000 per jaar. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:

  • Berekenen verhoging: € 6.000 x 25% = € 1.500
  • Maximale verhoging: € 1.250
  • U hebt dan per jaar een aftrek van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250 .

Voorbeeld: U doet meerdere giften aan een culturele ANBI

U doet in 1 jaar een periodieke gift én een gewone gift aan een culturele ANBI.

 

Bedrag gift

Bedrag verhoging

Periodieke gift aan 
culturele ANBI

€ 4.000

 
Verhoging 25% van de 
periodieke gift van 
€ 4.000
 

€ 1.000

Gewone gift aan een 
culturele ANBI

€ 2.400

 

Verhoging gewone gift

 

€ 600

U zou volgens deze berekening een verhoging hebben van totaal € 1.600. Maar de maximale verhoging voor giften aan culturele instellingen is € 1.250. In totaal is uw aftrek voor deze giften dus (€ 4.000 + € 2.400 + € 1.250 verhoging) € 7.650.

Bron: Belasting dienst 


Wilt u een periodieke gift doen aan stichting Voor elkaar aan de slag (Veads)?

Controleer of u aan deze voorwaarden voldoet, hier kunt u vinden of u deze kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. 

RSIN invullen

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin  het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) staat.

In de voorbeeldformulieren moet stichting Veads dit individuele RSIN 851702661 invullen. 

Periodieke gift in geld 

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan stichting Voor elkaar aan de slag (Veads). Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Veads. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Klik hier voor overeenkomst periodieke gift in geld

Periodieke gift in natura

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan stichting Voor elkaar aan de slag (Veads). Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Veads.. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Klik hier voor overeenkomst periodieke gift in natura

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar stichting Voor elkaar aan de slag (Veads) wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en mailt naar voorelkaaraandeslag@gmail.com geeft u Veads toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Klik hier voor betalingsvolmacht periodieke gift in geld

Let op!

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en stichting Voor elkaar aan de slag. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleerd, kan deze om de schriftelijke overeenkomst vragen.

 

Bron: Belastindienst