Voordelen van ANbi status

Stichting Voor elkaar aan de slag (Veads) is een goedgekeurd Algemeen Nut Beogende Instelling en is bij de belasting dienst geregistreerd onder het RSNummer 851702661

De voordelen van de ANBI-status

Voordeel 1: De ANBI-status fungeert als ‘keurmerk’

Stichting Veads is een betrouwbare partij met een goedgekeurde ANBI status.

Het hebben van een ANBI-status werkt als een ‘keurmerk’ voor onze organisatie. Het geeft aan dat onze stichting aan alle criteria van de belasting voldoet. Hierdoor kan u als (potentiële) subsidieverstrekkers, fonds of donateur een weloverwogen beslissing nemen om aan ons een schenking te doen. 
 

Voordeel 2: Giften zijn voor donateurs aftrekbaar van de belasting

Voor de donateur van een gift aan een ANBI is het ook prettig om te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De ANBI-status maakt onze stichting dus ook aantrekkelijk(ker) voor u om aan ons te doneren!

Calculator 
Wilt u weten wat u kunt schenken en wat uw voordeel hiervan is klik hier

Voordeel 3: Vrijstelling van erf- en/of schenkbelasting

Een ANBI betaalt geen erf belasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Wanneer een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Bron: Zorgsubsidie kalender


Stichting Veads - VS - Anbi status

- Laat 90% van de opbrengsten en giften ten goede komen aan het "algemeen nut" van onze stichting

  Zie onze sociale doelenen foto's

- Bestuurssamenstelling klik hier deze  komen niet in aanmerking voor beloning voor verleende diensten. 

- Heeft geen winstoogmerk.

- Onze vrijwilligers zijn integer en kunnen hun betrouwbaarheid en loyaliteit aantonen.

Hoofdlijnen beleidsplan Veads 2019/2020

Doelstelling  
- Organiseren en uitvoeren van wensen van kinderen met grote mensen zorgen.

- Organiseren en uitvoeren van ideeën/ plannen van sociaal geïsoleerde jongeren.

- Samenbrengen van ouderen en jongeren die eenzaam zijn door het uitvoeren van activiteiten die bij doelgroep passen.

 

Uitvoering

Om deze plannen uit te kunnen voeren is er een kringloop winkel gestart en zal er minimaal eind 2019 begin 2020 een nieuwe kringloop winkel gestart worden. Met deze opbrengsten kunnen we onze doelen waarmaken en bekostigen. Hierdoor zullen we niet afhankelijk zijn van subsidies of fondsen.

 

Donaties

Deze zullen voornamelijk bestaan uit donaties in diensten en spullen in natura van tweedehandsspullen of overjarige voorraad van bedrijven en winkeliers. Daarnaast word een beroep gedaan op donaties van service clubs, winkeliers en het bedrijfsleven die zich verbonden voelen met onze sociale doelen.

 

Verslag

Onze activiteiten zijn vastgelegd op foto of film en zijn te vinden onder sociale doelen.

 

Balans

Donatie afgelopen jaar van € 7.500  ten behoeve van Glansrijke dagen voor kinderen is ter verantwoording overlegd aan serviceclub  Kiwanis 's-Hertogenbosch. 

 

Statuten/ jaarverslag
Op te vragen per email voorelkaaraandeslag@gmail.com

Statuten geregistreerd door Pigmans Ras Janssen notarissen te Eindhoven.